Présentation du programme

Het Ecolo-Groen programma in Ukkel is innovatief en alternatief. Vier fundamentele elementen brengen de voorstellen van Ecolo Ukkel samen:
• Ukkel, een groene gemeente in transitie
• Ukkel, een ethische en open gemeenschap
• Ukkel, een gemeente met gedeelde mobiliteit
• Ukkel, een gemeente voor iedereen
Enkele prioriteiten:
• burgerparticipatie,
• van Ukkel een gemeente in transitie maken (ecologisch beheer van de groene ruimte...),
• zachte mobiliteit (aanleg van 10 km fietspaden in de komende 6 jaar en uitbreiding van zone 30 tot alle buurtwegen, met uitzondering van hoofdwegen die 50 km/u blijven),
• ethiek en governance,
• Huisvesting voor iedereen,
• gelijke kansen en gelijkheid van mannen en vrouwen,
• een meer gediversifieerd cultureel aanbod.


Ma mesure phare

 • 1ère

  Ukkel, een ethische open gemeente

  Gouvernance Gouvernance

  We willen Ukkel de 21st eeuw inloodsen met een inclusieve transparante politiek, met een participatieve en transversale aanpak, terwijl we regels van goed bestuur, ethiek en transparantie toepassen.
  - Geef het initiatief en de controle terug aan de Ukkelaars door middel van krachtig beleid
  - Een centrale plaats geven aan burgers en het zien van de verenigingen als partners
  - Een schepen en budget voor Participatie: transversale missie opening van het gemeenschappelijke beheer...
  - Advies en co-creatie mechanismen, van de straat tot de gemeente: een Staten Generaal van Ukkel, adviesraden, volksraadpleging, interpellatierecht en initiatiefrecht...
  - verhoging met 25% van de subsidies aan verenigingen
  - Opening van een Huis van Verenigingen
  - Webcast van de gemeenteraden

  0

Pour pouvoir faire une proposition, liker ou mettre en favoris, vous devez être connecté en tant que citoyen.

Se connecter S'inscrire